botad.se

Alternativa behandlingar och
egenvård som hjälpt andra

Botad.se samlar alternativ och komplement till den vanliga sjukvården.

Läs hur andra i din situation blivit friska. Det finns fler svar.www.botad.se